Personalizovana medicina – individualna terapija

Personalizovana medicina – individualna terapija

Personalizovana medicina ili kako je još zovu individualna terapija, predstavlja jedan od najvećih iskoraka napravljenih u području medicinskih nauka. Individualni pristup dijagnostici i lečenju može znatno povećati efikasnost zdravstvene zaštite.

Osnovni cilj farmakogenetike je razumeti kako specifičnost genoma pojedinaca uslovljava delovanje lekova, ali i nastanak propratnih, vrlo često, neželjenih pojava.

Većinu lekova u organizmu metabolišu enzimi; u nekim slučajevima potpuno ili delimično inaktiviraju lek, a u nekim aktiviraju dotad inaktivni ili manje aktivni lek. Promene gena pojedinačnih enzima mogu različito uticati na metabolizam leka ili grupe lekova. Iz tog razloga poznavanje promena na genima može uticati na odluku o izboru i dozi leka. Odluka o preporučenom leku može biti uslovljena i upotrebom drugih lekova, a cilj je izbeći interakciju lekova koji dovode do štetnih propratnih pojava.

Preporuka lekova u skladu sa genetskim profilom pojednaca znatno smanjuje verovatnoću propratnih pojava istovremeno smanjujući verovatnoću neželjenih reakcija.  Farmakogenetika ima ključnu ulogu u izboru najboljeg mogućeg leka kao i njegove doze, istovremeno umanjujući rizik propratnih pojava, predoziranja i nepovoljnih posledica interakcije lekova.

Zahvaljujući farmakogenetskoj analizi vaš lekar može preciznije i sveobuhvatnije sagledati vaš organizam i u skladu sa tim izabrati najadekvatniju vrstu i dozu leka koja odgovara vašem genotipu.

Zbog svega navedenog, smatramo da će u skoroj budućnosti farmakogenetika postati deo standardne farmakoterapije i da će kao takva zaživeti u kliničkoj praksi.