Psihoterapija

Jedna od definicija psihoterapije, koja možda najslikovitije približava njeno značenje, je definicija Dr Alfreda Prica (Alfred Pritz) : “Psihoterapija je svaki metod baziran na komunikativnim metodama i na nezamenljivom procesu verbalne razmene, koji utiču na duševni nivo (iskustvene, svesne, emocionalne i kognitivne procese, kao i motivacione procese) i dovodi do konstruktivnih promena (poboljšanja, otklanjanja) simptoma bolesti i uzroka patnje, kao i do nove organizacije iskustva i ponašanja”.

Psihoterapija i njene terapijske mogućnosti koriste se ne samo u psihijatriji, već i u rešavanju svakodnevnih problema, u cilju poboljšanja opšteg kvaliteta života.

Potreba za podrškom i sigurnošću je sve izraženija jer se ljudi sve češće suočavaju sa stresom i depresivnim načinom reagovanja.  Psihoterapija je preporučljiva i kod psihički zdravih ljudi, u rešavanju određenih problema sa kojima su oni trenutno suočeni u periodima kriza ili u određenim fazama ličnog razvoja. Psihoterapija nije više “poslednja nada” u slučaju nepodnošljivih psihičkih simptoma, postala je sredstvo prevencije i podrška u ličnom razvoju pojedinca.

Važno je prepoznati potrebu za  stručnom pomoći i biti motivisan  da se na taj način smanji ili kompletno reši problem. Spremnost da se iskreno i istinito govori o sebi i svojim problemima svakako ubrzava proces napretka. Psihoterapijski proces podrazumeva poverenje između klijenta i terapeuta, s obzirom da je to vitalni aspekt svakog uspešnog međuljudskog odnosa.

Psihoterapijskim procesom moguće je između ostalog unaprediti partnerske odnose, veštine komunikacije u različitim sferama života, kao i poboljšati radnu efikasnost i ukupne kapacitete pojedinca.

dr Jelena Popović, spec. psihijatrije i psihoterapeut

Stručni konsultant Gemmo centra