Izaberi jezik

Analiza telomera

Analiza telomera – možemo li usporiti starenje

Starenje, kao neumoljiv fiziološki proces, predmet je stalnih istraživanja i interesovanja. Otkriće nagrađeno Nobelovom nagradom za medicinu i fiziologiju 2009. godine razotkrilo je koren uzroka starenja.

Telomere su specifične strukture u obliku čvora na  krajevima hromozoma koje štite naš genetski materijal. Skraćuju se prilikom svake deobe ćelija i  kao sat unutar naših ćelija pokazuju njihovu starost i funkciju. Unutrašnja starost organizma (biološka starost ćelija) ne mora se podudarati sa vašim godinama starosti. Ona može biti značajno ispod ili iznad vaših godina.

Analizom telomera možete saznati vašu “unutrašnju starost”. Osobe koje imaju duže telomere žive duže i zdravije su, odnosno bolesti povezane sa starenjem izostaju ili se javljaju znatno kasnije u životu. Na skraćivanje telomera sem genetskog nasleđa utiču i spoljašnji faktori, način ishrane, fizička aktivnost, stres.

Adekvatnom ishranom i suplementacijom možemo aktivirati telomerazu, specifičan enzim koga proizvode funkcionalne ćelije, a koji može usporiti ili zaustaviti skraćivanje telomera, čak i uticati na njihovo produženje.