Izaberi jezik

Farmakogenetika

Farmakogenetika –  optimalno prilagođavanje terapije

Većinu lekova u organizmu metabolišu enzimi čija funkcija je genetski uslovljena. Izmene na genima  mogu različito uticati na metabolizam jednog leka ili grupe lekova i dovesti do različitog terapeutskog odgovora odnosno pojave neželjenih dejstava. Neko suviše brzo metaboliše uzeti lek, što može biti uzrok slabog terapeutskog odgovora ili njegovog potpunog odsustva. S druge strane, neko suviše sporo metaboliše uzeti lek uz više vrednosti njegove koncentracije u plazmi, duže poluvreme eliminacije, česte neželjene i moguće toksične reakcije.

Zahvaljujući farmakogenetskoj analizi, vaš lekar može izabrati adekvatnu vrstu i dozu leka koja najviše odgovara vašem genotipu. Farmakogenetske analize umanjuju rizik od nastanka neželjenih dejstava leka, predoziranja i nepovoljnih interakcija lekova, odnosno omogućavaju individualizaciju terapije.