Izaberi jezik

O nama

Prevencija je dobra, ciljna prevencija je još bolja

Iskustvo je pokazalo da je najbolji način da ostanemo zdravi prevencija. Zato je naša svakodnevna obaveza da podižemo svest ljudi o brizi za sopstveno zdravlje, o tome kako da prepoznaju rizične faktore i koliko su važni preventivni pregledi, posebno ciljani, usmereni ka bolestima koji su najčešći uzročnici oboljevanja i smrti u savremenom svetu.

Misija Gemmo centra je da omogući svakom pojedincu da putem savetovališta i personalizovanih analiza upozna svoje telo, svoju genetsku osnovu, kako bi mogao lakše da utiče na kvalitet života, kondiciju i zdravlje. Geni nam preko proteina definišu život, zdravlje, mladost, sreću, tugu, bolest. Njih ne možemo promeniti, ali imamo mogućnost da načinom života utičemo na njihovo ispoljavanje (ekspresiju).

Personalizovana medicina je novi oblik zdravstvene zaštite koji na osnovu najnovijih saznanja molekularne medicine i dijagnostike doprinosi efikasnom lečenju prilagođenom svakom pojedincu. Takav pristup značajno povećava efikasnost dijagnostičkih analiza i efikasnost lečenja, uz sniženje procenta smrtnosti.

Vizija Gemmo centra je da svaki pojedinac nauči kako da to što je nasledio iskoristi na najbolji mogući način, kako da podstakne ispoljavanje „dobrih“ gena a time i duži, kvalitetniji i srećniji život.

Radno vreme Gemmo centra je od 09.30 do 17.30 svakog radnog dana

 

Ivana Buzadžić, direktor Gemmo centra, molekularni biolog i fiziolog, specijalista genetike