Nutrigenetika

Analize u okviru nutrigenetike omogućavaju bolje upoznavanje sopstvenog tela i celokupnog funkcionisanja organizma. Na taj način možemo bolje i efikasnije uticati na svoju telesnu težinu, duže zadržati mladalački izgled, poboljšati kondiciju, uticati na zdravlje. Geni određuju reakciju našeg metabolizma i mišića i zbog toga su analize nutrigenetike izuzetno korisne radi  optimizacije prehrambenih i fizičkih navika svakog pojedinca.

Personalizovana DNK analiza omogućava da svoje prehrambene navike oblikujete u skladu sa sopstvenim genetskim zapisom.

Analizu preporučujemo svima, koji su zainteresovani da prilagođenom ishranom i životnim stilom dostignu optimalno zdravlje i vitalnost.

Ističemo da analiza DNK ne sadrži dijagnozu bolesti i ujedno preporučujemo da se u slučaju većih promena načina ishrane posavetujete sa lekarom. Preporuke koje ćete dobiti od nas su savetodavnog karaktera a za uspeh i postizanje optimalnih rešenja ključna je vaša odluka i istrajnost. Mi ćemo vam pomoći da dodjete do informacija o vašem telu kako bi ste što bolje iskoristili potencijal koji vam je priroda dala.

Genetska testiranja govore o predodređenosti za razvoj neke bolesti ili pak sposobnosti. Ne smeju se smatrati pravilom, niti znači da će u životu zapisani genotip sa sigurnošću biti manifestovan.

Nutrigenetika podrazumeva analizu genetskih promena koje možemo regulisati ishranom. Cilj nutrigenetike je prepoznati specifične karakteristike pojedinaca, na osnovu kojih je moguće optimizovati ishranu. Ne pripada području alternativne medicine, nije oblik lečenja i ne menja genetski zapis, ali menja ispoljavanje (ekspresiju) gena.

Personalizovani pristup ishrani osnova je optimalne ishrane, čime možemo dostići optimalno funkcionisanje tela, a time dug i zdrav život. Kada je ishrana optimalna, mi smo emocionalno stabilniji, fizički aktivniji, boljeg raspoloženja i sa manje zdravstvenih problema.

Test se radi jednom u životu!

Za razliku od svih drugih analiza, kako laboratorijskih tako i specijalističkih pregleda, čiji rezultati su trenutni ili se pak odnose na odredjeni period (najčešće ne duže od 3 ili 6 meseci) i koje nakon toga treba ponovo analizirati i plaćati, genetski testovi se rade samo jednom a rezultate koje dobijete možete koristiti uvek! 

Prevencija na bazi gena

Uz nutrigenetiku učimo kako živeti, kako se rekreirati i mršaviti po programu gena i tako poboljšati kvalitet svog života. Morate imati u vidu da ako je nešto ”zapisano” u vašem genotipu, to nužno ne znači da će se i ostvariti. Dakle, ako vam je predodređeno da ćete oboleti od kardiovaskularne bolesti, vi je ne morate dobiti ako radite na preventivi ishranom zdravim namirnicama i laganim fizičkim aktivnostima. Ukoliko imate gen odgovoran za porast telesne težine, ne znači da ćete se udebljati ukoliko promenite svoje prehrambene navike i živite u skladu sa vašom genskom formulom.

”Možda vam je sudbina dodelila loše genske karte, ali to ne znači da ne možete zameniti poneku kartu ili barem promeniti način na koji igrate sa njima.” Vi imate moć svojim ponašanjem promeniti smer genetske informacije, a samim tim i svoju sudbinu. Ali , ako ništa ne preduzmete, tada ti zapisi u genima uzimaju stvar u svoje ruke!

Nutrigenetska analiza kao prilagođen plan ishrane i načina života, zasnovana na genetskoj osnovi pojedinca.

Učinite važan korak u cilju upoznavanja samog sebe. Ako se bolje poznajete lakše ćete uticati na svoju telesnu težinu, mladalački izgled, kondiciju, zdravlje. Geni određuju odgovor Vašeg metabolizma, mišića, zato će Vam analiza sopstvene DNK omogućiti optimizaciju prehrambenih, fizičkih navika kako bi ste lakše postigli određene ciljeve.