Izaberi jezik

Farmakogenetika

Farmakogenetika je savremena farmakološka disciplina koja analizira inter-individualne razlike koje dovode do varijabilnog, odnosno različitog odgovora pacijenata na terapiju istim ili sličnim lekovima. Naime, neretko se dešava da određeni lek za lečenje depresije, hipertenzije ili dijabetesa pomaže jednom, a gotovo da nema efekta ili čak negativno utiče kod drugog pacijenta. U tom smislu, cilj farmakogenetskog pristupa u terapiji je uspostavljanje ciljanog lečenja na principima tzv. personalizovane medicine (lek po meri svakog pojedinačnog pacijenta), u kojoj se svakoj osobi, odnosno pacijentu,...

Info