Farmakogenetika

Farmakogenetika je savremena farmakološka disciplina koja analizira inter-individualne razlike koje dovode do varijabilnog, odnosno različitog odgovora pacijenata na terapiju istim ili sličnim lekovima. Naime, neretko se dešava da određeni lek za lečenje depresije, hipertenzije ili dijabetesa pomaže jednom, a gotovo da nema efekta ili čak negativno utiče kod drugog pacijenta. U tom smislu, cilj farmakogenetskog pristupa u terapiji je uspostavljanje ciljanog lečenja na principima tzv. personalizovane medicine (lek po meri svakog pojedinačnog pacijenta), u kojoj se svakoj osobi, odnosno pacijentu, pristupa kao pojedincu i u skladu sa njegovim genetskim karakteristikama i predispozicijama.

Aktuelne smernice u kliničkoj praksi savetuju farmakogenetsko testiranje i ciljanu terapiju posebno kod pacijenata na antikoagulatnoj terapiji (lekovi protiv zgrušavanja krvi), dugotrajnoj terapiji antidepresivima (lekovi protiv depresije), antiepilepticima (lekovi protiv epilepsije), analgeticima (lekovi protiv bolova), antihipertenzivima (lekovi za povišen krvni pritisak), antidijabeticima, antibioticima, kao i kod primene imunosupresivne i druge kompleksne terapije, odnosno kod primene većeg broja lekova.

Farmakogenetski pristup se sprovodi metodama molekularne dijagnostike pri čemu se svakom pacijentu određuje farmakogenetski status i zatim analizira mogućnost propisivanja ciljane terapije i preporučuje optimalni režim lečenja, sa što manje neželjenih efekata. Posebna pažnja se posvećuje kliničkoj interpretaciji rezultata farmakogenetskog testiranja na kojima se temelji odabir i doziranje najefikasnijeg i najsigurnijeg leka svakom pojedinačnom pacijentu. Osim toga, sprovođenje preventivne terapije i odgovarajuće suplementacije još je jedan od ciljeva farmakogenetike, a samim time  i personalizovane medicine.

 

Konsultant za farmakogenetiku:

Doc. dr Janko Samardžić, spec. kliničke farmakologije