Gemmo centar nastavlja sa stručnim prezentacijama iz oblasti genetike

U sredu 27. marta 2019. godine, u Gemmo centru, u saradnji sa preduzećem Makler, održano je stručno predavanje na temu “Klinički značaj mutacija u genima FV, FII, MTHFR, PAI-1 i ACE u izboru terapije trombotskih incidenata”.

Prof.dr sci Gorana Mitić, homestazeolog, је održala predavanje о томе da li i kako različite kombinacije mutacija i rizik tromboze koji one nose, utiču na odluku o antikoagulantnoj terapiji.
Gospodja Ivana Buzadžić, molekularni biolog i fiziolog, je predavala na temu važnosti molekularnih markera naslednih trombofilija.

Lekari iz oblasti ginekologije, hirurgije, ortopedije i hematologije podržali su aktivnosti Gemmo Centra stručnim edukacijama kao i personalizovani pristup prevenciji i lečenju.