Gemmo centar na sastanku Udruženja privatnih apotekara SPAS

U petak 04.oktobra 2019. godine na Farmaceutskom fakultetu održan je 41. Stručni sastanak Udruženja privatnih apotekara SPAS, na kojem je dr Ivana Buzadžic, specijalista genetike, održala predavnje o značaju farmakogenetike.

Tom prilikom govorila je o razlici između tradicionalnog pristupa lečenju, kod kojeg pacijenti sa određenom kliničkom dijagnozom dobijaju istu ili sličnu terapiju, od personalizovanog pristupa lečenju, gde se pomoću farmakogenetskih analiza dolazi do optimalnog odabira terapije i njenog idealnog doziranja.

Predavanje je bilo posećeno u velikom broju, a prisutni su prepoznali značaj genetskih analiza koje se rade u Gemmo Centru kao i farmakogenetike kao nove grane farmakoloških nauka koja proučava vezu između genetske predispozicije pojedinaca i njegove sposobnosti da metaboliše određeni lek.