Promocija rada Gemmo centra

U prostorijama Gemmo centra 28. marta 2018. godine održana je promocija rada genetičkog savetovališta. Direktor centra, specijalista genetike Ivana Buzadžić govorila je o aktivnostima i planovima Gemmo centra, koja pokrivaju tri polja delatnosti: genetičke konsultacije, molekularne analize i stručne edukacije zdravstvenih radnika šireg spektra specijalizacije.

  

Tom prilikom, 30 doktora iz oblasti ginekologije, psihijatrije, kardiologije, pedijatrije imali su priliku da čuju kako se genetske analize i informacije iz genetičkog skrininga mogu koristiti u lečenju i u kvalitetnoj i blagovremnoj prevenciji. Iskazano je veliko interesovanje stručne javnosti i potreba za nastavkom kontinuirane stručne edukacije iz oblasti genetike.

  

Profesor Janko Samardžić odrzao je predavanje na temu Farmakogenetika – primena u kliničkoj praksi.

     
Predstavio je konkretne primere iz zemalja u kojima su analize iz farmakogene prisutne i učestale, a za koje se očekuje da će uskoro biti primenjivane na rutinskom nivou.

 

 
  
Uzimajući u obzir činjenicu da je ovo prvo genetičko savetovalište ovakve vrste u Beogradu (i Srbiji) sigurni smo da ćemo uz saradnju sa brojnim kolegama, doktorima različitih specijalizacija doprineti kvalitetnijem pristupu lečenja i prevenciji, što je upravo i misija Gemmo centra.