Predavanje na temu Dijabetisa u saradnji sa kompanijom Makler

Gemmo centar nastavlja sa uspešnim edukacijama o značaju ciljanog genetičkog testiranja. U Gemmo centru u sredu 20. novembra 2019. godine, u saradnji sa preduzećem Makler,uvoznikom i distributerom dijagnostičke opreme i potrošnog materijala za laboratorije i transfuziološke službe, održano je predavanje na temu dijabetesa.

Ivana Buzadžić, molekularni biolog i fiziolog, specijalista genetike, održala je predavanje na temu kako genetsko testiranje može otkriti rizik za razvoj dijabetesa tip2 i poboljšati terapiju.

Gospodja Gordana Dmitrašinović, predstavnica firme Makler, odžala je prezentaciju na temu praćenja nivoa HbA1c – prednosti HPLC tehnologije.

Tokom druženja uz prigodan koktel, lekari, većinom iz oblasti ginekologije, mogli su da se informišu o načinu rada Gemmo centra, vrstama analiza, značaju ciljanih preventivnih pregleda i načinima na koje svaki pojedinac može da upozna svoju genetsku osnovu, podstakne aktivaciju i ispoljavanje „dobrih“ gena.