Da li koristite pilule za kontracepciju?

Nedavno je Evropska agencija za lekove (EMA) stavila na snagu novu preporuku vezano za primenu hormonskih kontraceptiva. Ova preporuka naglašava kako je važno informisati korisnice  hormonskih kontraceptiva o riziku za nastanak venske tromboembolije (nastanak krvnih ugrušaka u venama) koji je povezan sa primenom hormonskih kontraceptiva.

S obzirom da primena hormonskih kontraceptiva nosi rizik od stvaranja krvnih ugrušaka, u preporuci se ističe kako je vrlo važno proceniti nivo rizika kod svake žene uzimajući pritom u obzir sve individualne faktore rizika. Poznato je kako neke žene nose gensku predispoziciju za stvaranje krvnih ugrušaka koja bi u kombinaciji sa uzimanjem hormonskih kontraceptiva mogla višestruko povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.

Brojni dokazi pokazuju da primena hormonske kontracepcije nosi povećan rizik za nastanak venske tromboembolije kod žena koje već imaju gensku predispoziciju uslovljenu genima za  faktor II i V.  U jednom istraživanju je pronađeno  da uzimanje oralnih kontraceptiva nosi 4 puta veći rizik za nastanak krvnih ugrušaka, dok, žene koje uzimaju oralne kontraceptive i istovremeno imaju mutaciju u genu za faktor V imaju 35 puta veći rizik za stvaranje krvnih ugrušaka.

Neophodne su informacije o rizicima hormonske kontracepcije, u cilju saznanja koja je metoda kontracepcije najbolja

DNK test faktora koagulacije utvrđuje imate li povećan rizik za poremećaj koagulacije
Test je potrebno napraviti samo jednom u životu jer je informacija o riziku nepromenljiva 

Promene u genima odgovorne za poremećaje koagulacije poznati su faktori rizika za vensku tromboemboliju, pa bi trebalo izbegavati preporuku potencijalno opasnih oralnih kontraceptiva (prvenstveno drospirenon, gestoden ili desogestrel, ali i etonogestrel ili norelgestromin) pacijentkinjama koje imaju gensku predispoziciju za poremećaj koagulaciije.

Genska predispozicija povećava rizik pri korišćenju pilula!

  • Hormonska kontracepcija do 5 puta povećava rizik za stvaranje krvnih ugrušaka.
  • Žene sa genskom predispozicijom imaju 32 puta povećan rizik

Ako testiranje pokaže da postoji povećani rizik za stvaranje krvnih ugrušaka ne koristiti oralne kontraceptive jer se u protivnom rizikuje život i zdravlje.

Kako se testirati?

Testiranje se sprovodi analizom DNK iz uzorka brisa sluzokože usne duplje.

Saznajte koja je metoda kontracepcije za vas najbolja.

Pre korišćenja kontracepcijskih pilula obavezno napravi ginekološki pregled i sve potrebne analize. Ne uzimajte pilule na svoju ruku ili na preporuku prijateljice.

Kontracepciju uzimate na sopstvenu odgovornost, zato je važno biti informisan i odgovoran. Pre korištenja oralnih kontraceptiva proverite nosite li genski rizik za poremećaj koagulacije.

Ne prepuštajte svoje zdravlje slučaju!

Više ne vredi: “Jedna veličina odgovara svima!”